Asistenţă juridică

Asistenţă juridică

Furnizarea de servicii de consultanţă şi asistenţă juridică, într-un mediu concurenţial, nu presupune numai o cunoaştere profundă a legislaţiei din domeniul imobiliar, ci şi experienţă în aplicarea unei soluţii juridice eficiente specifice domeniului. Eurohouse oferă soluţii profesionale, chiar şi în situaţiile în care complexitatea aspectelor juridice impune o abordare flexibilă şi interactivă.

Gama largă de soluţii de care dispune Eurohouse este determinată de marea diversitate a clienţilor săi: companii naţionale şi multinaţionale, autorităţi, persoane fizice, companii de leasing sau investitori naţionali şi internaţionali. Serviciile de asistenţă juridică includ şi realizarea de documentare şi de efectuarea de demersuri în vederea încheierii tranzacţiei. Responsabilitatea şi receptivitatea, ca şi controlul costurilor sunt cele mai importante elemente ale serviciilor de asistenţă juridică de înaltă calitate.