Divizia Consiliere / Management Investiţii

Divizia Consiliere / Management Investiţii

Serviciile de consiliere pe probleme de investiţii sunt destinate, în principal, investitorilor străini, care intenţionează să abordeze diverse sectoare ale pieţei imobiliare din România. Aceste servicii constau în dezvoltarea de strategii coerente, având ca scop identificarea de oportunităţi atractive de investiţie, în baza unei analize exhaustive a tuturor datelor şi tendinţelor specifice pieţei imobiliare. Acest proces include trei tipuri de operaţiuni:

Având o experienţă de 10 ani pe piaţa imobiliară, Eurohouse a conceput în ultimii ani o gamă largă de strategii de investiţie în domeniul achiziţiei de terenuri şi al identificării de oportunităţi de dezvoltare în Bucureşti şi în zonele învecinate. Am obţinut rezultate remarcabile în ceea ce priveşte clienţii, persoane fizice şi juridice, înregistrând o rată de creştere de peste 380% pe an.