Servicii de Evaluare

Servicii de Evaluare

Rapoartele de evaluare întocmite de Eurohouse sunt rezultatul activităţii a diverse categorii de specialişti în domeniul evaluărilor imobiliare, care aplică metode specifice şi respectă standardele domeniului, pentru a stabili valoarea corectă de piaţă în cazul unei achiziţii sau a unei închirieri. Fiecare proprietate imobiliară prezintă trăsături specifice. În acest sens, rapoartele Eurohouse conţin evaluări realiste ale acestora, care permit luarea celei mai potrivite decizii de către investitori, persoane fizice sau juridice.